Elektroterapiya

Elektroterapiya

Elektroterapiya, orqanizmə elektrik cərəyanının dozalanmış təsiridir. Bu terapiya zamanı insan bədənində elektrik, maqnit və elektromaqnit sahələrin stimulyasiyası nəticəsində terapevtik və algezik təsirlər əldə oluna bilir. Bu terapiya nevralgiyalarda, ifliclərdə, qıcolmalarda, əzələ atrofiyalarında, oynaqların revmatik zədələnmələrində və başqa tətbiq olunur. Elektroterapiyanın amplipuls, diadinamoterapiya, qalvanizasiya, dərmanlı elektroforez və elektrostimulyasiya növləri istifadə olunur.

Hələ qədim zamanlarda insanlar iflicləri və revmatik ağrıları kəhrəbanın və elektrik balıqların elektrik təsiri ilə müalicə edirdilər. 1789-cu ildə qalvanizm kəşf olunduqdan sonra da onun istifadəsi təsadüfi yollarla davam edirdi. Elektrofizika və elektrofiziologiyanın elmi inkişafının nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər sistemləşdirilmiş və təzə müalicə üsulları tətbiq olunmuşdur. Beləliklə XIX-cu əsrin axırlarında tibb elmində təzə yaranmış bölüm elektrik axının və elektromaqnit sahəsinin istifadəsində böyük imkanlar yaratmışdır.

Müasir dövrdə elektrik enerjinin bütün növləri istifadə olunur; qalvanik, sinusoidal, impuls, alçaq – orta – yüksək, ifrat yüskək, iraq ifrat yüksək tezlikli ,interferens, statik gərginlikli və s. Cərəyanların bəzi növləri insan bədəninə elektrodlar və ötürücülər vasitəsi ilə birbaşa verilir,o biri növləri isə ötürücüsüz məsafədən verilir. Müalicənin məqsədi cərəyanın növü,forması,tezliyi,hərəkətin istiqaməti,elektrodların ölçülərinin seçilməsini və onların insan bədənində yerləşdirilməsini təyin edir. Bu müalicə növü ilə tibb müəssisələrində fizioterapiya şöbəsində həkim – fizioterapevt məşğul olur.

Beləliklə, cərəyanın təsir mexanizmi belədir.

Baxmayaraq ki, bu mövzu çox böyükdür,əsas təsir mexanizmi bunlardır. Fizioterapiyada müalicə prosesi orqanizmin qıcıqlandırma faktoruna cavab reaksiyasından başlayır. Məlumdur ki,orqanizmin cavab reaksiyası seçdiyimiz faktorun parametrlərindən asılıdır. Məs, impuls cərəyanının 80-100-120-150 Hz olan tezlikləri ağrıkəsici effektinə malikdirlər,ona görə ki,bu ritm və tezlik ancaq hissiyat sinirləri ilə qəbul edilir. Hansılar ki,ağrı impulsasiyasını keçirdir və beləliklə cərəyan həmin axınını ləngidir, nəticədə ağrı azalır.

Hərəkət sinirlərini qıcıqlandırmaq və əzələni stimulyasiya etmək üçün bizə ayrı ritm və tezlik lazım olacaq (30-50 Hz).
O biri tərəfdən,əgər məqsədimiz ətraf mühitin stress təsirinə qarşı adaptasiyasını yüksəltmək və immuniteti möhkəmləndirməkdirsə, o zaman mərkəzi sinir sisteminə təsir göstərməliyik. Bunun üçün sinir,vegetativ,endokrin, immun nizamlanma mərkəzlərinin funksional aktiv zonalarına qıcıqlandırma faktorunun (cərəyanın) ayrı keyfiyyətindən istifadə edirik.

Toxumalarda cərəyanın axını bir neçə reaksiyalarla müşahidə olunur. Tərkibi suyu daha çox olan toxumalar (qan,limfa,əzələ,parenxima) daha yüksək elektrik keçiricilik keyfiyyətinə malikdilər. Bunun hesabına cərəyan daha dərin yerləşən strukturlara çatır. Cərəyanın gedişi zamanı ionların hərəkəti istiqamətləndirilir və toxumalarda qütblük baş verir. Mənfi və müsbət ionların tərs qütblərə hərəkəti nəticəsində enerjinin azad edilməsi və mənimsənilməsi çoxsaylı biokimyəvi reaksiyalara təkan verir, metabolik proseslər yaxşılaşır. Hüceyrədaxili və hüceyrəxarici əhatədə bərpa proseslər müalicədən sonra da uzun müddət davam edir. Orqanizm sağalmağa başlayır.
Müalicə zamanı baş verən bütün prosesləri qısa məzmunda izah etmək çox çətindir. Buna görə də,növbəti məqalələr elektroterapiya ilə tanışlığı davam etdirəcək.

Elektroterapiya
Demansın müalicəsi

Demansın müalicəsi

Demans sözü latınca ağıl mənasını verən mens sözündən götürülüb. Demans ağlın itirilməsi deməkdir. Ancaq demanslar, xüsusən də Alzheimer demensiyası birdən-birə baş vermir, simptomlar tədricən görünür

Niyə bu qədər yorğunuq?

Niyə bu qədər yorğunuq?

Yorğunluğun bədənimiz, yoxsa ruhumuz olması çox vaxt aydın olmasa da, yorğunluğun həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi şübhəsizdir. Bir tərəfdən həyatın sürətlənməsi, mürəkkəb münasibətlər və həyat tərzi dəyişiklikləri,

evdə serum xidməti

Serum nədir və niyə tətbiq olunur?

Bəzi hallarda insan xəstəliyi səbəbindən xəstəxanada vaxt keçirmək istəməyə bilər və ya bu barədə tərəddüd edə bilər. Bu tərəddüd və narahatçılıq evdə serum xidmətinin seçimində

Tomatis metodu

Tomatis metodu nədir, necə işləyir?

Tomatis Metodu beyni effektiv və təbii şəkildə stimullaşdırır. Bu, tibbi müalicə və klassik terapevtik üsulların istifadəsi zamanı əlavə bir vasitədir. Tomatis metodu çərçivəsində tətbiq edilən

Loqoped

Loqoped problemləri

Doğru və gözəl nitq insanın hərtərəfli inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Müxtəlif səbəblərdən meydana çıxan hər hansı bir nitq qüsuru zamanla fəaliyyət, davranış

Polifenol nədir

Polifenol nədir?

Polifenollar hər molekulda birdən çox fenol qrupu olan birləşmələrdir. Polifenollara bitkilərdə rast gəlinir. Antioksidant xüsusiyyətlərinə görə insan sağlamlığına mümkün faydaları var. Antioksidant polifenolların oksidləşdirici stressi

Kortizon nədir?

Kortizon nədir?

Kortizon nədir? Kortizon dərmanı müxtəlif səbəblərdən bədəndəki iltihabı aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən bir müalicə növüdür. Yalnız həkim icazəsi ilə istifadə edilə bilən kortizon düzgün

Gerontologiya nədir?

Gerontologiya nədir?

Gerontologiya nədir? Gerontologiya insanın qocalmasının bioloji, sosial və psixoloji aspektlərini, onun səbəblərini və onunla mübarizə yollarını (cavanlaşma) öyrənən elmdir. Bu termin 1903-cü ildə İ.İ.Meçnikov tərəfindən

Serebral iflic (CP) nədir

Serebral iflic (CP) nədir?

Serebral iflic (CP) nədir? Uşaqlarda müxtəlif səbəblərdən beynin zədələnməsi və ya inkişaf pozğunluğu səbəbiylə ortaya çıxan bir hərəkət sistemi xəstəliyidir. Əzələlərdə qeyri-iradi bükülmə, zəiflik, koordinasiya

Çiyin oynağının sıxışması sindromu

Impingement syndrome

Çiyin sıxışma sindromu (Impingement sindromu) nədir? Əsasən yetişkinlərdə meydana gələn, qolu müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdirərkən ağrı və narahatlığa səbəb olan, həyat fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir

ALLERGİK RİNİT

ALLERGİK RİNİT

ALLERGİK RİNİT Allergiya – hər hansı bir maddə ilə qarşılaşıb ona qarşı həssas olan bir şəxsin  daha sonra eyni maddə ilə yenidən qarşılaşdıqda orqanizminin bu

Skolioz

Skoliozun Müalicəsi

Skoliozun Müalicəsi Skolioz – onurğa əyriliyi günümüzdə tez tez rastlaşdığımız dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərindən biridir. Uşaqlarda, gənclərdə daha çox görülməsinə baxmayaraq yaşlı insanlarda da osteoporoz və degenerasiya

Tortikollis

Uşaqlarda Tortikollis (Əyri Boyun)

Uşaqlarda Tortikollis Tortikollis sözün əsl mənasında əyri boyun deməkdir və bir çox səbəbə görə inkişaf edə bilər. Ən çox görülən boyun əyriliyi “doğuşdan əzələ mənşəli

Ortopedik Reabilitasiya

Ortopedik Reabilitasiya

Ortopedik Reabilitasiya Xəstəlik, qəza, duruş korlanmaları və s. ağrı və ya müxtəlif məhdudiyyətlər səbəbindən normal hərəkət fəaliyyətimiz pozulduqda həkimə müraciət edirik. Düzgün diaqnoz və müalicə

Onurğa Cərrahiyyəsi

Onurğa Cərrahiyyəsi

Onurğa hansı hissələrdən və strukturlardan ibarətdir? Onurğa Cərrahiyyəsi | Onurğa; Boyundan (servikal), kürəkdən (trokal) beldən (lomber),omadan (sakrum) və büzdümün (koksiks) yuxarıdan aşağı hissələrə doğru ayrılan

Vitaminlər

Vitaminlər

Vitaminlər. Vitamin nədir ? Bədənimizə  lazım olan vitaminlər , dəri xəstəliklərinin aradan qaldırılmasından tutmuş maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsinə, qan hüceyrələrinin istehsalından sümük inkişafına qədər bədənin fəaliyyətinin

Duruş Korlanmaları

Duruş Korlanmaları

Duruş Korlanmaları Duruş bədənimizin ayaq üstə durarkən, oturarkən və yatarkən aldığı pozisiyadır. Duruşumuzu onurğa, çanaq , qol və ayaq sümüklərimizin sıralanması və duruş əzələlərimizin  (xüsusilə

“Akuşer” iflici

Travmatik pleksit (“Akuşer” iflici)

“Akuşer” iflici öz adını etioloji amildən – doğuş zamanı mamanın (akuşerin) səhv müdaxiləsindən götürmüşdür.                                                                          “Akuşer” iflici – səbəbləri Bu problem yuşaq doğuş yollarından keçən zaman

ONLİNE QƏBULA YAZIL

Mərkəzimizə gəlmədən əvvəl, online qəbula yazılmanız tövsiyyə olunur.

24/7/365

İlin istənilən günü və saatı Sizə xidmət etməkdən məmnunuq.

PEŞƏKAR PERSONAL

Təcrübəli və peşəkar personalımıza etibar edə bilərsiniz.