Elektroterapiya

Elektroterapiya

Elektroterapiya, orqanizmə elektrik cərəyanının dozalanmış təsiridir. Bu terapiya zamanı insan bədənində elektrik, maqnit və elektromaqnit sahələrin stimulyasiyası nəticəsində terapevtik və algezik təsirlər əldə oluna bilir. Bu terapiya nevralgiyalarda, ifliclərdə, qıcolmalarda, əzələ atrofiyalarında, oynaqların revmatik zədələnmələrində və başqa tətbiq olunur. Elektroterapiyanın amplipuls, diadinamoterapiya, qalvanizasiya, dərmanlı elektroforez və elektrostimulyasiya növləri istifadə olunur.

Hələ qədim zamanlarda insanlar iflicləri və revmatik ağrıları kəhrəbanın və elektrik balıqların elektrik təsiri ilə müalicə edirdilər. 1789-cu ildə qalvanizm kəşf olunduqdan sonra da onun istifadəsi təsadüfi yollarla davam edirdi. Elektrofizika və elektrofiziologiyanın elmi inkişafının nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər sistemləşdirilmiş və təzə müalicə üsulları tətbiq olunmuşdur. Beləliklə XIX-cu əsrin axırlarında tibb elmində təzə yaranmış bölüm elektrik axının və elektromaqnit sahəsinin istifadəsində böyük imkanlar yaratmışdır.

Müasir dövrdə elektrik enerjinin bütün növləri istifadə olunur; qalvanik, sinusoidal, impuls, alçaq – orta – yüksək, ifrat yüskək, iraq ifrat yüksək tezlikli ,interferens, statik gərginlikli və s. Cərəyanların bəzi növləri insan bədəninə elektrodlar və ötürücülər vasitəsi ilə birbaşa verilir,o biri növləri isə ötürücüsüz məsafədən verilir. Müalicənin məqsədi cərəyanın növü,forması,tezliyi,hərəkətin istiqaməti,elektrodların ölçülərinin seçilməsini və onların insan bədənində yerləşdirilməsini təyin edir. Bu müalicə növü ilə tibb müəssisələrində fizioterapiya şöbəsində həkim – fizioterapevt məşğul olur.

Beləliklə, cərəyanın təsir mexanizmi belədir.

Baxmayaraq ki, bu mövzu çox böyükdür,əsas təsir mexanizmi bunlardır. Fizioterapiyada müalicə prosesi orqanizmin qıcıqlandırma faktoruna cavab reaksiyasından başlayır. Məlumdur ki,orqanizmin cavab reaksiyası seçdiyimiz faktorun parametrlərindən asılıdır. Məs, impuls cərəyanının 80-100-120-150 Hz olan tezlikləri ağrıkəsici effektinə malikdirlər,ona görə ki,bu ritm və tezlik ancaq hissiyat sinirləri ilə qəbul edilir. Hansılar ki,ağrı impulsasiyasını keçirdir və beləliklə cərəyan həmin axınını ləngidir, nəticədə ağrı azalır.

Hərəkət sinirlərini qıcıqlandırmaq və əzələni stimulyasiya etmək üçün bizə ayrı ritm və tezlik lazım olacaq (30-50 Hz).
O biri tərəfdən,əgər məqsədimiz ətraf mühitin stress təsirinə qarşı adaptasiyasını yüksəltmək və immuniteti möhkəmləndirməkdirsə, o zaman mərkəzi sinir sisteminə təsir göstərməliyik. Bunun üçün sinir,vegetativ,endokrin, immun nizamlanma mərkəzlərinin funksional aktiv zonalarına qıcıqlandırma faktorunun (cərəyanın) ayrı keyfiyyətindən istifadə edirik.

Toxumalarda cərəyanın axını bir neçə reaksiyalarla müşahidə olunur. Tərkibi suyu daha çox olan toxumalar (qan,limfa,əzələ,parenxima) daha yüksək elektrik keçiricilik keyfiyyətinə malikdilər. Bunun hesabına cərəyan daha dərin yerləşən strukturlara çatır. Cərəyanın gedişi zamanı ionların hərəkəti istiqamətləndirilir və toxumalarda qütblük baş verir. Mənfi və müsbət ionların tərs qütblərə hərəkəti nəticəsində enerjinin azad edilməsi və mənimsənilməsi çoxsaylı biokimyəvi reaksiyalara təkan verir, metabolik proseslər yaxşılaşır. Hüceyrədaxili və hüceyrəxarici əhatədə bərpa proseslər müalicədən sonra da uzun müddət davam edir. Orqanizm sağalmağa başlayır.
Müalicə zamanı baş verən bütün prosesləri qısa məzmunda izah etmək çox çətindir. Buna görə də,növbəti məqalələr elektroterapiya ilə tanışlığı davam etdirəcək.

Elektroterapiya
Fizikoterapiyada ultrasəs

Fizioterapiyada ultrasəsdən istifadə

Ultrasəs yalnız hamiləlik zamanı deyil, həm də bir çox tibbi prosedurlar üçün istifadə edilən görüntüləmə üsuludur. Diaqnostik ultrasəs və hamiləlik görüntüləməsindən başqa, ultrasəs fiziki terapiyası

Limfa drenajı nədir? Faydaları

Limfa drenajı nədir? Faydaları

Limfa Drenajı qan dövranı sistemi kimi mayenin hərəkətliliyini təmin edən, lakin ürək kimi mərkəzi nasosu olmayan limfa drenaj sistemidir. Limfatik Drenaj sisteminin sağlam işləməsi sayəsində insan

Miostimulyasiya

Miostimulyasiya ilə əzələ gücünüzü artırın

EMS (Elektro- Miostimulyasiya) məşqi, elektrik stimullaşdırılması vasitəsilə əzələləri işləyən bir məşq formasıdır. Bu məşq texnikası əzələlərin daha effektiv işləməsinə imkan verir və əzələ gücünü artırmağa

Zərbə-dalğa terapiyası

Zərbə-dalğa terapiyası

Zərbə-Dalğa Terapiyası müvafiq nahiyədə qan axını gücləndirir və bu nahiyənin aktivliyini artıraraq sağalma prosesinin sürətlənməsinə töhfə verir. Ümumiyyətlə ortopedik pozğunluqlar üçün istifadə edilən Zərbə Dalğası

Evdə Qulluq və Sağlamlıq Xidmətləri

Evdə Baxım və Sağlamlıq Xidmətləri

Evdə Baxım və Sağlamlıq Xidmətləri ilə müalicəsini evdə davam etdirmək istəyən xəstələrə, doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonrakı dəstəyə ehtiyacı olan analara, yaşlılar və qayğıya ehtiyacı

Parkinson Reabilitasiyası

Parkinson Reabilitasiyası nədir?

Parkinson xəstəliyi beyin hüceyrələrinin itirilməsi ilə irəliləyən bir beyin xəstəliyidir. Bu, 65 və yuxarı yaşda olan insanların 1-2%-də baş verən mütərəqqi nevroloji xəstəlikdir. Xəstələrin təxminən

Fizioterapiya xidmətlərində fərdi yanaşma

Fizioterapiya xidmətlərində fərdi yanaşma

Reabilitasiya prosesinin ümumi məqsədi ən yüksək həyat keyfiyyəti ilə mümkün qədər müstəqil yaşamaqdır. Fizioterapiyanın əsas məqsədi ilk növbədə xəstənin əvvəlki funksiyasını bərpa etmək və ya

Artroskopiya nədir və necə aparılır?

Artroskopiya nədir və necə aparılır?

Artroskopiya sözü oynağın içərisinə baxmaq deməkdir. Fiberoptik cihazlar (kamera və işıq sistemləri) vasitəsilə oynaqların daxili hissəsi vizual olaraq yoxlanılır. Bu sayədə oynaqdaxili toxumalarda olan xəstəliklər

Reabilitasiyanın növləri

Reabilitasiya növləri

Reabilitasiya insanın sağlamlığını, funksionallığını və ya həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən bir sıra müalicə və prosesləri əhatə edən bir termindir. Reabilitasiya ümumiyyətlə xəstəlik, zədə və ya

Evdə Fizioterapiya Xidməti

Evdə Fizioterapiya Xidmətinə nələr daxildir?

Evdə fizioterapiya xidməti nevroloji xəstəliklər, kəskin və xroniki ortopedik pozğunluqlar və uşaq xəstəlikləri üçün fizioterapevtlər tərəfindən ev şəraitində xəstələrə həkimlər tərəfindən uyğun hesab edilən müalicənin

Evdə oksigen avadanlıqları

Evdə oksigen avadanlıqlarına ehtiyacınız var?

Oksigen balonu həkimlərin qanında oksigen səviyyəsi aşağı olan xəstələrə tövsiyə etdiyi müalicə üsullarından biridir. Evdə tibbi xidmət zamanı Oksigen terapiyası həkimin təyin etdiyi tezlikdə və

Evdə Sağlamlıq Baxımının faydaları

Evdə Tibbi Xidmətin faydaları

Evdə tibbi xidmət – xəstəlik, zədə və ya tibbi vəziyyəti müalicə etmək və ya idarə etmək məqsədilə tibb bacıları, terapevtlər və köməkçilər də daxil olmaqla

Demansın müalicəsi

Demansın müalicəsi

Demans sözü latınca ağıl mənasını verən mens sözündən götürülüb. Demans ağlın itirilməsi deməkdir. Ancaq demanslar, xüsusən də Alzheimer demensiyası birdən-birə baş vermir, simptomlar tədricən görünür

Niyə bu qədər yorğunuq?

Niyə bu qədər yorğunuq?

Yorğunluğun həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi şübhəsizdir. Bir tərəfdən həyatın sürətlənməsi, mürəkkəb münasibətlər və həyat tərzi dəyişiklikləri, getdikcə artan stress, yuxusuzluq, qida çatışmazlığı, hərəkətsizlik səbəbindən bədənimizin

evdə serum xidməti

Serum nədir və niyə tətbiq olunur?

Bəzi hallarda insan xəstəliyi səbəbindən xəstəxanada vaxt keçirmək istəməyə bilər və ya bu barədə tərəddüd edə bilər. Bu tərəddüd və narahatçılıq evdə serum xidmətinin seçimində

Tomatis metodu

Tomatis metodu nədir, necə işləyir?

Tomatis Metodu beyni effektiv və təbii şəkildə stimullaşdırır. Bu, tibbi müalicə və klassik terapevtik üsulların istifadəsi zamanı əlavə bir vasitədir. Tomatis metodu çərçivəsində tətbiq edilən

Loqoped

Loqoped problemləri

Doğru və gözəl nitq insanın hərtərəfli inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Müxtəlif səbəblərdən meydana çıxan hər hansı bir nitq qüsuru zamanla fəaliyyət, davranış

Polifenol nədir

Polifenol nədir?

Polifenollar hər molekulda birdən çox fenol qrupu olan birləşmələrdir. Polifenollara bitkilərdə rast gəlinir. Antioksidant xüsusiyyətlərinə görə insan sağlamlığına mümkün faydaları var. Antioksidant polifenolların oksidləşdirici stressi

ONLİNE QƏBULA YAZIL

Mərkəzimizə gəlmədən əvvəl, online qəbula yazılmanız tövsiyyə olunur.

24/7/365

İlin istənilən günü və saatı Sizə xidmət etməkdən məmnunuq.

PEŞƏKAR PERSONAL

Təcrübəli və peşəkar personalımıza etibar edə bilərsiniz.