Bell iflici

Bell iflici – Üz sinirinin anatomiyası və funksiyası ilk dəfə olaraq 1800-cü illərdə Ser Çarlz Bell tərəfindən tanımlanıb.

Bell iflici – Üz sinirinin (nervus cranialis facialis, CN5)  periferik iflicidir və üzün bir hissəsində əzələlərin zəifliyinə səbəb olur.

Sinirin periferik iflici və ya Bell İflici – bu sinirin idiopatik kəskin periferik iflicidir və üz əzələlərinin iflicinə səbəb olur. Üz siniri göz yaşı (lacrimalis) və tüpürcək vəzlərini innervasiya edən, dilin ön üçdə iki hissəsinin dad tumurcuqlarına hissiyat lifləri verən parasimpatetik liflərdən ibarətdir.

Üz əzələləri və funksiyaları

 • Qaşları qaldırmaq
 • Occipitofrontalis
 • Gözləri bağlamaq
 • Orbicularis oculi
 • Qaşlarımızı çatdığımızda qaşlar arasında yaranan dəri qırışlanması
 • Procerus / Corrugator supercilii
 • Ağzın kənarlarını və üst dodağı qaldırmaq
 • Zygomatic major
 • Zygomatic minor
 • Levator anguli oris
 • Levator labii supeioris
 • Ağzı bağlamaq
 • Orbicularis oris
 • Ağzın kənarlarını geriyə çəkir, sanki gülümsəyirik
 • Risorius
 • Sovurmaq,əmmək kimi funksiyaları yerinə yetirir
 • Buccinator
 • Ağzın kənarlarını və alt dodağı aşağı çəkmək
 • Depressor anguli oris
 • Depressor labii inferioris
 • Alt çənəni qırışdırır və alt dodaq əzələsidir (stəkanda su içərkən alt dodağın stəkana fiksasiyası)
 • Mentalis

Üçlü sinir

 • Oftalmik- göz ətrafı
 • Maksilar-üst çənə

Mandibular-alt çənə

Bell İflici ildə təxminən hər 100.000 nəfərdən 15-30 nəfərdə qeydə alınır və kişi və qadınlarda yayılması dərəcəsi eynidir.

Bell İflici diabeti olan və hamilə qadınlarda daha çox rast gəlinir.

Bir dəfə Bell İflici keçirmiş xəstələrdə, onun təkrarlanması riski 10%-dir.

Bell İflici üz sinirinin genikulat qanqlionunda baş verən iltihabı və bunun nəticəsində kompressiyası, mümkün işemiyası və demiyelinizasiyası səbəbindən inkişaf edir. Qanqlion üz siniri kanalında labirint və timpanik seqmentlərin birləşməsi nöqtəsində yerləşir. Burada üz siniri əyilərək iti bucaq altında stilomastoid dəliyinə keçir. Klassik Bell iflici idiopatik proses kimi qiymətləndirilir və üz sinirinin iltihabının etiologiyası dəqiq məlum deyil.

Yaranma səbəbləri

Üz sinirinin iflici bir sıra səbəblərdən yarana bilər.

Qulaq və ya parotid tüpürcək vəzinin (məs., xolesteatoma, tüpürcək vəzinin törəmələri) struktur patologiyaları üz sinirinin kompressiyasına və iflicinə səbəb ola bilər.

Periferik sinir ifliclərinin digər səbəblərinə isə Qiyan-Bare sindromu, Laym xəstəliyi, orta qulağın otiti, Ramze-Hunt Sindromu (üz siniri zonasında herpes Varicella Zoster virusunun yayılması), dağınıq skleroz, insult.

Simptomların 2 həftədən çox müddət ərzində inkişafı daha çox intrakranial və ya üz sinirinin yolunda törəmənin olmasından xəbər verir.

Xəstələrdən səpgi, artralgiyalar, yüksək hərarətin olub olmadığı; əvvəllər periferik sinir iflici, qripə qarşı vaksinasiya və ya yeni dərman preparatlarının qəbulu tarixçəsi barədə məlumat əldə edilməlidir.

 Fiziki müayinə zamanı qulaqlar və qulaq kanalları, qulaq pərdəsi və orofarinks yoxlanmalı; ətraflarda periferik sinirlərin funksiyaları yoxlanmalı və parotid (qulaqyanı) vəzi də palpasiya olunmalıdır.

Alın əzələlərinin cəlb olunmasını qiymətləndirmək üçün bütün kəllə sinirlərinin funksiyaları, o cümlədən, üz əzələlərinin funksiyaları yoxlanmalıdır.

Üz sinirinin zədələnməsi tam və ya qismən ola bilər. Təsirə məruz qalan sinir yerindən asılı olaraq, hərəkətlərdə itkilər müxtəlif dəyişikliklər də müşahidə edilə bilər. Məsələn,

 • Üz əzələlərinin daralması,
 • Göz yaşı,
 • Dad alma hissi,
 • Tüpürcək istehsalının təsir dərəcəsi xəstədən xəstəyə dəyişə bilər.

Üz sinir iflicini necə bərpa etməli?

Şübhəsiz ki,üz sinir iflicinin bərpasında fizioterapiyanın rolu böyükdür.

Üz sinir iflicində fizioterapiya müxtəlif cihazların tətbiqi və məşqlər ilə aparılır. Xüsusilə yüksək intensiv lazer müalicəsi- son illərdə üz iflici müalicəsində istifadə etdiyimiz və çox uğurlu nəticələr əldə etdiyimiz yenilikçi bir müalicə metodudur, çünki sinir bərpa dərəcəsini çox artırır. Bununla yanaşı kombin olunmuş şəkildə pasiyentlərimizə miostimulyasiya,magnitoterapiya,kinesioteypinq,manual terapiya və akupunktura kimi müalicə üsullarını da tətbiq  edirik. İstifadə etdiyimiz bütün müalicə üsulları xəstəliyin gedişatını önləmək,oluşmuş iltihabı və simptomatik ağrıların qarşını almaqdır.

Bell iflici
Tomatis metodu

Tomatis metodu nədir, necə işləyir?

Tomatis Metodu beyni effektiv və təbii şəkildə stimullaşdırır. Bu, tibbi müalicə və klassik terapevtik üsulların istifadəsi zamanı əlavə bir vasitədir. Tomatis metodu çərçivəsində tətbiq edilən

Loqoped

Loqoped problemləri

Doğru və gözəl nitq insanın hərtərəfli inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Müxtəlif səbəblərdən meydana çıxan hər hansı bir nitq qüsuru zamanla fəaliyyət, davranış

Polifenol nədir

Polifenol nədir?

Polifenollar hər molekulda birdən çox fenol qrupu olan birləşmələrdir. Polifenollara bitkilərdə rast gəlinir. Antioksidant xüsusiyyətlərinə görə insan sağlamlığına mümkün faydaları var. Antioksidant polifenolların oksidləşdirici stressi

Kortizon nədir?

Kortizon nədir?

Kortizon nədir? Kortizon dərmanı müxtəlif səbəblərdən bədəndəki iltihabı aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən bir müalicə növüdür. Yalnız həkim icazəsi ilə istifadə edilə bilən kortizon düzgün

Gerontologiya nədir?

Gerontologiya nədir?

Gerontologiya nədir? Gerontologiya insanın qocalmasının bioloji, sosial və psixoloji aspektlərini, onun səbəblərini və onunla mübarizə yollarını (cavanlaşma) öyrənən elmdir. Bu termin 1903-cü ildə İ.İ.Meçnikov tərəfindən

Serebral iflic (CP) nədir

Serebral iflic (CP) nədir?

Serebral iflic (CP) nədir? Uşaqlarda müxtəlif səbəblərdən beynin zədələnməsi və ya inkişaf pozğunluğu səbəbiylə ortaya çıxan bir hərəkət sistemi xəstəliyidir. Əzələlərdə qeyri-iradi bükülmə, zəiflik, koordinasiya

ƏL VƏ BARMAQ HƏRƏKƏTİNİN MƏHDUDİYYƏTİ

ƏL VƏ BARMAQ HƏRƏKƏTİNİN MƏHDUDİYYƏTİ

ƏL VƏ BARMAQ HƏRƏKƏTİNİN MƏHDUDİYYƏTİ Revmatoid artritin yaranma səbəbi Dünyada ən çox yayılan xəstəliklərdən biri də revmatoid artritdir. Bu xəstəlik bütün yaşlarda başlaya bilir. Ən

Fibromialgiya

Fibromialgiya

Fibromialgiya Fibromialgiya geniş yayılmış bir xəstəlik olmasına baxmayaraq, sadəcə xəstələrin 1/3-də diaqnoz edilə bilər. Bu sindrom diffuz əzələ ağrıları və zəiflik ilə ortaya çıxan xroniki

Lateral Epikondilit

Lateral Epikondilit

Lateral Epikondilit Lateral Epikondilit “Tennisçi Dirsəyi” kimi də tanınır. Dirsəyin arxa tərəfində əzələ-vətərin sümüyə yapışdığı yerdə ağrılı bir vəziyyətdir. Vətərlər əzələni sümüyə bağlayır. Lateral epikondilit

İnsult və risk faktorları

İnsultda fizioterapiya və reabilitasiyanın rolu

İnsult nədir? İnsult beyin damarlarından qaynaqlanan, anidən və ya sürətlə inkişaf edən,beyin funksiyasının qismən itirilməsini göstərən əlamət və simptomlarla xarakterizə olunan, 24 saat və ya

Çiyin oynağının sıxışması sindromu

Impingement syndrome

Çiyin sıxışma sindromu (Impingement sindromu) nədir? Əsasən yetişkinlərdə meydana gələn, qolu müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdirərkən ağrı və narahatlığa səbəb olan, həyat fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir

Çiyin ağrısı

Çiyin ağrısının səbəbləri nələrdir?

Çiyin ağrısı kimlərdə olur? Çiyin oynağı bədənin ən aktiv oynağıdır. Altı istiqamətdə hərəkət etmək imkanına malik olduğu üçün asanlıqla yaralanmalara və xəstəliklərə daha çox həssasdır.

osteoxondroz

Osteoxondroz

Osteoxondroz onurğa sütununda yaranan xroniki distrofik prosesdir. Hal-hazırda osteoxondroz tibb elmində çox ciddi problem kimi qəbul olunur. Osteoxondroz cavan və orta yaşlı insanlarda inkişaf edir,

Boyun yırtığının diaqnozu

Boyun yırtığının diaqnozu və müalicəsi

Boyun yırtığının diaqnozu Boyun yırtığının diaqnozu yəni boyun yırtığı ilk növbədə ağrı ilə özünü göstərir. Boyun ağrısı, bel ağrısı, bəzən də bel ağrısının vaxtaşırı başa

Boyun düzləşməsi

Boyun düzləşməsi və müalicəsi

Boyun düzləşməsi, boyun bölgəsindəki fəqərələrin sıralanmasında normalda açıqlığı arxaya baxan aypara kimi yox, düz olmasına deyilir. Boyun düzləşməsinin diaqnozunu üçün fizik müayinə etdikdən sonra rentgen

Çiyin sıxışma sindromu nədir?

Bu xəstəliyi təyin etmək üçün əvvəlcə çiyin anatomiyasını bilmək lazımdır. Çiyin qurşağı yuxarı qol sümüyü, yaxa sümüyü və çiyin bıçaqlarının artikulyasiyasından ibarətdir. Bu artikulyasiya sahəsində,

Ciyin agrilari

Çiyin sıxışma sindromu

Çiyin başının yuxarı hissəsində korokoid və akrominon adlanan iki sümük çıxıntı var və aralarında möhkəm bir körpü şəklində bir əlaqə var. Çiynin başını yan tərəfə

ALLERGİK RİNİT

ALLERGİK RİNİT

ALLERGİK RİNİT Allergiya – hər hansı bir maddə ilə qarşılaşıb ona qarşı həssas olan bir şəxsin  daha sonra eyni maddə ilə yenidən qarşılaşdıqda orqanizminin bu

Skolioz

Skoliozun Müalicəsi

Skoliozun Müalicəsi Skolioz – onurğa əyriliyi günümüzdə tez tez rastlaşdığımız dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərindən biridir. Uşaqlarda, gənclərdə daha çox görülməsinə baxmayaraq yaşlı insanlarda da osteoporoz və degenerasiya

ONLİNE QƏBULA YAZIL

Mərkəzimizə gəlmədən əvvəl, online qəbula yazılmanız tövsiyyə olunur.

24/7/365

İlin istənilən günü və saatı Sizə xidmət etməkdən məmnunuq.

PEŞƏKAR PERSONAL

Təcrübəli və peşəkar personalımıza etibar edə bilərsiniz.