Qəfəs Terapiyası

Qəfəs terapiyası , kəllə – beyin travmalarında, əməliyyat sonrası dövrdə, uşaq serebral iflicində, inkişaf ləngiməsi və s kimi pozuntularda tətbiq edilən fəza reabilitasiyası növüdür. Bu metod fəzada bədən vəziyyətinin korreksiyası və qamətin yaxşılaşdırılmasına, yeni motor qabiliyyətlərin inkişafına, mərkəzi sinir sisteminin reorqanizasiyasına və hərəkətin funksionallığını bərpa etməyə kömək edir.

Mərkəzimizdə Avropa və Türkiyədə olan müasir Uzay terapiya (fəza terapiya) deyilən Qəfəs terapiyası (Qəfəs – blok terapiya) həyata keçirilir.  Qəfəs Terapiyası hər klinikada və poliklinikalarda yoxdur. Bu terapiyanın çox üstünlükləri var. Onun vasitəsilə iməkləməyən uşaqların iməkləməsinə, oturmayan uşaqların sərbəst otura bilməsinə, əlləri işləməyən uşaqların hətta rəsm çəkməsinə nail oluruq. 

Son illər təkmilləşdirilmiş, yerin cazibə qüvvəsini azaldaraq hərəkətlərlə aparılan terapiya üsuldur. Bu terapiya əzələlərə və sümüklərə kifayət qədər yük düşmədiyi üçün əmələ gələn əzələ atrofiyası və osteoporozun qarşısını almaq üçün bədənin iri oynaqlarına təzyiq verilməsi məntiqinə əsaslanır. Xəstələr özəl elastik bantlarla bağlanır və bağlanan bantlara lazım olan gərilmə verilir. Alınan gərilmə qüvvəsi sayəsində yer çəkimi aradan götürülür . Xəstənin normalda etmədiyi bir çox hərəkətləri yer çəkimi olmadan etməsi tələb olunur.

Qəfəs – blok terapiyası və onun əhəmiyyəti

Qəfəs – blok terapiya fizioterapiya və reabilitasiya sahəsində son illərdə inkişaf etdirilən və Serebral İflicli uşaqlar başda olmaqla bir çox nevroloji xəstəlikdə istifadə edilən müalicə metodudur.
Bu terapiya Suit therapy, Adel suit therapy və Spider therapy kimi adlarla da istifadə edilir.

Qəfəs şəklindəki müalicə moduluna alınan xəstələr xüsusi elastik bağlarla bağlanır və bağlanan bağlara lazımi gərginlik verilir. Yaranan gərginlik qüvvəsi sayəsində xəstənin normal vaxtda edə bilmədiyi bir çox hərəkət bu qüvvənin təsiri ilə edilir. Oynaqların, əzələlərin və oynaq kapsulasının hərəkətliliyi nə qədər yaxşı olsa əzələlərin və bədənin bu prosesə uyğunlaşması bir o qədər rahat olar. Beləcə hərəkətsiz hissələr fəaliyyətini qismən bərpa edər, funksional aktiv hərəkətlər bərpa olunar.

Qəfəs terapiya – uşaqlarda müvazinət, oturma və yerimə problemlərininin həllində də tətbiq olunur.
Bu terapiya həmçinin serabral iflicli xəstələrdə olan patoloji hərəkətləri azaldır, ayaqların idarə edilməsi, koordinasiyanı, dayanıqlılığı artırır, funksional aktiv hərəkətləri bərpa edir.

Qəfəs-blok terapiyası zamanı istifadə edilən suit adlı paltarın faydaları bunlardır:

  • Hərəkətliliyi artırır;
  • Patoloji refleksləri azaldır;
  • Bədənin ümumi müvazinəti və düzgün hərəkət funksiyalarını yenidən bərpa edir;
  • Xarici tarazlığı təmin edir və zəif əzələləri hərəkətə gətirir;
  • Bədənin görünüşünü düzəldir;
  • Vestibulyar ( müvazinət) sisteminə müsbət təsir edir;
  • Mərkəzi sinir sistemini yenidən oyandırmaq üçün beynə xəbərdarlıq edir.

Qəfəs terapiyası Serebral İflic, Spinal kord (onurğa beyin) yaralanmaları, travmatik beyin zədələri və nevroloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Bu müalicə metodu sıx və spesifik məşq proqramından ibarətdir. Müalicədə patoloji reflekslərin aradan qaldırılması və yeni, funksional hərəkətlərin qazandırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır.

Bu metod travma və ya əməliyyat sonrası hərəkət məhdudluğunda, daun sindromlu və ya gəzə bilməyən uşaqların müalicəsində də həyata keçirilən effektiv müalicə növüdür.

Bakı Bərpa Fizioterapiya və Reabilitasiya Mərkəzində serebral iflicli uşaqların, üçlü sinir ağrıları, bel və boyun ağrıları, onurğa yırtıqları, çiyin və dizdə ağrılar, miopatiya, əzələ spazmı və digər xəstəliklərin müalicəsi aparılır.

Mərkəzimizdə serebral iflic, daun, autizm, skolioz, doğuşdan travma alan uşaqları, əzələ-sümük zəifliyi, əyripəncəlik, hipertonuslu uşaqlar, artritli uşaqları müalicə edərək, reabilitasiyası ilə məşğul oluruq.

Bəzi uşaqlarda baş kontrolu var, amma oturmaq, iməkləməsi yoxdur.

Bu zaman qəfəsdə müvafiq iplər uşağın ağırlığına uyğun taxılır, bağlanılır və iməkləmək öyrədilir. 

Bir hərəkəti bir neçə dəfə təkrarlayırıq, beyinə o refleksləri o qədər ötürürük ki, beyin onu yadda saxlayır.  10-20 gün sonra artıq dayaqsız, bağlanmadan həmin hərəkətləri sərbəst edir.

Əgər uşaq  4-5aylıqda baş kontrolu yoxdur, boynunu saxlayan bilmir, 6-7 aylıqda əlini uzatmırsa, otura bilmirsə, 9-10 aylıqda iməkləmirsə, 1-2 yaş arası yerimirsə artıq həyəcan siqnalı vermək lazımdır.

Klinika şəraitində qəfəs terapiyasının evdəki idman, masaj, hərəkətlərlə müqayisədə çox fərqi , effekti var. Masajla müalicə olmur. Uşaq özü-öz hərəkəltərini görməlidir. Onun beyninə bu proqram kimi yazılmalıdır. 

Serebral iflicli uşaqlar valideyndən asılı olan, onlarsız  hərəkət etməyən uşaqlardır. Valideyn əlini  çəkən kimi özlərini itirir, əzələlər sıxılır, hərəkət tam məhdudlaşır, müvazinət itir

Qəfəs terapiyasında uşaq artıq valideynsiz, heç kimin dəstəyi olmadan, o iplər onu tutur, hərəkət edir. İməkləyir, gəzir, elə bilir ki, özü iməkləyir, gəzir. Buna inanır. Beyinə də siqnal gedir. Artıq görür ki, heç kim onu tutmayıb. Deməli bunu bacarar. 

Qəfəs terapiya 3 aylıqdan 10 yaşa kimi bütün uşaqlara hava-su kimi lazımdır. Uşağı qəfəsə qoyandan 3 gün sonra effekt artıq görünür. 

Serebral iflicli uşaqların validyenləri dərmana, masaja çox vaxt sərf edib qiymətli vaxtı itirirlər. Uşağı uzadıb açma bükmə hərəkətləri ilə uşaqda gəzmək, oturmaq vərdişi aşılamaq olmaz.

İlk simptomları görən kimi.  Əgər uşaq  4-5aylıqda baş kontrolu yoxdur, boynunu saxlayan bilmir, 6-7 aylıqda əlini uzatmırsa, otura bilmirsə, 9-10 aylıqda iməkləmirsə, 1-2 yaş arası yerimirsə artıq həyəcan siqnalı vermək lazımdır. Elə baş kontrolundan bilinir. Başda əsmələr varsa, artıq problemə işarədir. 

Qəfəs-blok terapiyası
Demansın müalicəsi

Demansın müalicəsi

Demans sözü latınca ağıl mənasını verən mens sözündən götürülüb. Demans ağlın itirilməsi deməkdir. Ancaq demanslar, xüsusən də Alzheimer demensiyası birdən-birə baş vermir, simptomlar tədricən görünür

Niyə bu qədər yorğunuq?

Niyə bu qədər yorğunuq?

Yorğunluğun bədənimiz, yoxsa ruhumuz olması çox vaxt aydın olmasa da, yorğunluğun həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi şübhəsizdir. Bir tərəfdən həyatın sürətlənməsi, mürəkkəb münasibətlər və həyat tərzi dəyişiklikləri,

evdə serum xidməti

Serum nədir və niyə tətbiq olunur?

Bəzi hallarda insan xəstəliyi səbəbindən xəstəxanada vaxt keçirmək istəməyə bilər və ya bu barədə tərəddüd edə bilər. Bu tərəddüd və narahatçılıq evdə serum xidmətinin seçimində

Tomatis metodu

Tomatis metodu nədir, necə işləyir?

Tomatis Metodu beyni effektiv və təbii şəkildə stimullaşdırır. Bu, tibbi müalicə və klassik terapevtik üsulların istifadəsi zamanı əlavə bir vasitədir. Tomatis metodu çərçivəsində tətbiq edilən

Loqoped

Loqoped problemləri

Doğru və gözəl nitq insanın hərtərəfli inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Müxtəlif səbəblərdən meydana çıxan hər hansı bir nitq qüsuru zamanla fəaliyyət, davranış

Polifenol nədir

Polifenol nədir?

Polifenollar hər molekulda birdən çox fenol qrupu olan birləşmələrdir. Polifenollara bitkilərdə rast gəlinir. Antioksidant xüsusiyyətlərinə görə insan sağlamlığına mümkün faydaları var. Antioksidant polifenolların oksidləşdirici stressi

Kortizon nədir?

Kortizon nədir?

Kortizon nədir? Kortizon dərmanı müxtəlif səbəblərdən bədəndəki iltihabı aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən bir müalicə növüdür. Yalnız həkim icazəsi ilə istifadə edilə bilən kortizon düzgün

Gerontologiya nədir?

Gerontologiya nədir?

Gerontologiya nədir? Gerontologiya insanın qocalmasının bioloji, sosial və psixoloji aspektlərini, onun səbəblərini və onunla mübarizə yollarını (cavanlaşma) öyrənən elmdir. Bu termin 1903-cü ildə İ.İ.Meçnikov tərəfindən

Serebral iflic (CP) nədir

Serebral iflic (CP) nədir?

Serebral iflic (CP) nədir? Uşaqlarda müxtəlif səbəblərdən beynin zədələnməsi və ya inkişaf pozğunluğu səbəbiylə ortaya çıxan bir hərəkət sistemi xəstəliyidir. Əzələlərdə qeyri-iradi bükülmə, zəiflik, koordinasiya

Çiyin oynağının sıxışması sindromu

Impingement syndrome

Çiyin sıxışma sindromu (Impingement sindromu) nədir? Əsasən yetişkinlərdə meydana gələn, qolu müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdirərkən ağrı və narahatlığa səbəb olan, həyat fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir

ALLERGİK RİNİT

ALLERGİK RİNİT

ALLERGİK RİNİT Allergiya – hər hansı bir maddə ilə qarşılaşıb ona qarşı həssas olan bir şəxsin  daha sonra eyni maddə ilə yenidən qarşılaşdıqda orqanizminin bu

Skolioz

Skoliozun Müalicəsi

Skoliozun Müalicəsi Skolioz – onurğa əyriliyi günümüzdə tez tez rastlaşdığımız dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərindən biridir. Uşaqlarda, gənclərdə daha çox görülməsinə baxmayaraq yaşlı insanlarda da osteoporoz və degenerasiya

Tortikollis

Uşaqlarda Tortikollis (Əyri Boyun)

Uşaqlarda Tortikollis Tortikollis sözün əsl mənasında əyri boyun deməkdir və bir çox səbəbə görə inkişaf edə bilər. Ən çox görülən boyun əyriliyi “doğuşdan əzələ mənşəli

Ortopedik Reabilitasiya

Ortopedik Reabilitasiya

Ortopedik Reabilitasiya Xəstəlik, qəza, duruş korlanmaları və s. ağrı və ya müxtəlif məhdudiyyətlər səbəbindən normal hərəkət fəaliyyətimiz pozulduqda həkimə müraciət edirik. Düzgün diaqnoz və müalicə

Onurğa Cərrahiyyəsi

Onurğa Cərrahiyyəsi

Onurğa hansı hissələrdən və strukturlardan ibarətdir? Onurğa Cərrahiyyəsi | Onurğa; Boyundan (servikal), kürəkdən (trokal) beldən (lomber),omadan (sakrum) və büzdümün (koksiks) yuxarıdan aşağı hissələrə doğru ayrılan

Vitaminlər

Vitaminlər

Vitaminlər. Vitamin nədir ? Bədənimizə  lazım olan vitaminlər , dəri xəstəliklərinin aradan qaldırılmasından tutmuş maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsinə, qan hüceyrələrinin istehsalından sümük inkişafına qədər bədənin fəaliyyətinin

Duruş Korlanmaları

Duruş Korlanmaları

Duruş Korlanmaları Duruş bədənimizin ayaq üstə durarkən, oturarkən və yatarkən aldığı pozisiyadır. Duruşumuzu onurğa, çanaq , qol və ayaq sümüklərimizin sıralanması və duruş əzələlərimizin  (xüsusilə

“Akuşer” iflici

Travmatik pleksit (“Akuşer” iflici)

“Akuşer” iflici öz adını etioloji amildən – doğuş zamanı mamanın (akuşerin) səhv müdaxiləsindən götürmüşdür.                                                                          “Akuşer” iflici – səbəbləri Bu problem yuşaq doğuş yollarından keçən zaman

ONLİNE QƏBULA YAZIL

Mərkəzimizə gəlmədən əvvəl, online qəbula yazılmanız tövsiyyə olunur.

24/7/365

İlin istənilən günü və saatı Sizə xidmət etməkdən məmnunuq.

PEŞƏKAR PERSONAL

Təcrübəli və peşəkar personalımıza etibar edə bilərsiniz.