Aşağı ətraflar reabilitasiyası

Aşağı ətraflar reabilitasiyası

Aşağı ətraflar reabilitasiyası | Sümük – oynaq xəstəlikləri, travmalar, əməliyyatlar və digər səbəblərdən aşağı ətraflarda (bud, baldır, topuq, daban, pəncə və ayaq barmaqlarında) yaranan deformasiya və funksiya pozunutuları fizioterapevtik reabilitasiya ilə aradan qaldırıla bilər. Bu reabilitasiyada mexanoterapiya, müalicəvi idman terapiyası, aktiv və passsiv terapiya, hidroterapiya, termoterapiya, elektroterapiya, maqnit terapiyası və lazer terapiyasından və yaxud bunların kombinasiyasından istifadə olunur. 

1. Profilaktiktik məqsədlə:

 • hipodinamiyanın qarşısının alınması
 • başqa ağırlaşmaların qarşısının alınması-durğunluq pnevmaniyasının, yataq yaralarının, mədə-bağırsağ pozğunluqlarının

2. Müalicəvi məqsədlə:

 • Orqanizmin ümumi möhkəmləndirilməsi, sağlamlaşdırılması
 • Beyin qabığında oyanma və tərmozlama prosesləri arasına müvazinətin bərpa olunması
 • Üzvlərin və sistemlərin funksiyalarının normallaşması
 • Trofik proseslərin stiledlə olunması
 • Həyatı hərəki bacarıqların bərpası və təkmiləşdirilməsi

Sınıqların müalicəsi kompleks şəkildə aparılmalıdır. Hal-hazırda müxtəlif müalicə üsulları arasında müalicə bədən tərbiyəsi (MBT) xüsusi yer tutur. Aşağı ətraf sümüklərinin sınması xüsusiyyətindən və stasionarda müalicə dövründən asılı olaraq MBT-nin aparılması şərti olaraq üç dövrə bölünür:

 • Sınığın immobilizasiya dövrü.
 • İmmobilizasiyadan sonrakı dövr.
 • Bərpa dövrü.

Travmatik zədələrin ağırlaşmalardan, əzələ atrofiyası oynaqlarda hərəkət məhdudluqlarını /kontrakturalarını/ saymaq olar. Sayılan ağırlaşmaların qarşısını almaqda MBT-nin əhəmiyyət böyükdür. Burada MBT-nin əsas təsiri mexanizmlərindən istifadə edir. Belə ki operasiyadan sonraki dövrlərdə MBT-nin tonuslandırıcı təsiri özünü moto-visseral əlaqələrini, vissero-visseral əlaqələrin aktivləşməsində göstərir. İtirilmiş funksiyaları formalaşmasına xəstəyə müxtəlif vəziyyətlərin məşqini misal gətirən bilərik-oturan vəziyyətdə qida qəbulu, ayaq üstə qalxmaq, tənəffüs hərəkətlərinin iradi uzadılmış qarın presi əzələlərini süstləndirmək, döş tipli tənəffüsün məşqi və s. Operasiyadan əvvəl ortopedik xəstələrdə MBT-nin tətbiqi xəbərdaredici xarakter daşıyır. Sinir sistemi tonuslanır, kortiko visseral əlaqələr yaxşılaşır.

Orqanizmin ümümi möhkəmlənməsinə yaranır qamət pozğunluqlarının başlanğıc stadiyaları aradan qaldırılır. Operasiyadan sonraki dövrdə müalicə gimnastikası kəsik nahiyəsində qan dövranı yaxşılaşır; çiyin körpücüyün əzələləri, arxanın əzələləri möhkəmlədir, fəqərə sütununun hərəkətliyi bərpa olur. Yastı pəncəlikdə MBT ağrı sindromunu zəiflədir. Pəncə tağının əzələlərini möhkəmləşdirir. Ayaq üstündə yeriş aşağı ətrafların və gövdənin düzgün vəziyyətini bərpa edir. Ətraf sümüklərinin sınıqlarında, yumşaq toxumları zədələnmələrində müalicənin ilk dövründə MBT-si xəstənin ümümi vəziyyətini yaxşılaşdırır, sinir requlyasiyasının, qan dövranını, tənəffüs funksiyasının yaxşılaşdırır. Xəstənin yataqda fəsadlarının qarşısı alınır. Oynaqlarda hərəkət məhdudluğunun çapıqlaşma nəticəsində deformasiyaların kontrakturaların qarşısı alınır. Müalicəsində ikinci dövründə MBT-ni pozulmuş və ya itirilmiş funksiyaları bərpa edir, əzələ ətraflarını aradan qaldırır, reqenerasiyanın funksional istiqamətdə inkişafına köməklik edir. Müalicənin son dövründə MBT-si əzələ atrofiyası, konstruktura qalıqlarını aradan qaldırır, lazım olduqda əvəzedici bacarıqları məşq etdirir.

Nümunəvi gimnastika kompleksləri:

 • Immobilizasiya dövründə verilən gimnastika kompleksləri:
 • Bu dövrdə xəstə yataq rejimində olduğu üçün ağciyərlərdə yaranan durğunluğu aradan götürmək məqsədilə xüsusi tənəffüs hərəkətləri icra olunmalıdır. Növbələşdirilmiş şəkildə dərindən və normal nəfəs alınması və verilməsi.
 • Mədə-bağırsaq sisteminin motor və sekretor funksialarının bərpası üçün – xəstə əgər mümkündürsə oturaq və ya yarım oturaq vəziyyətə gətirilməli, qarın boşluğunun genişləndirilmə və sıxılması şərti ilə qarının ön divarı əzələlərinə yığıcı və açıcı hərəkətlər verilməlidir.

Əlavə olaraq döş qəfəsindən kiçik çanağa doğru həzm sisteminin peristaltikası istiqamətinə uyğun olaraq masaj edilməsi müsbət nəticə verir.

Sağlam ətrafda, eləcə də travmalı ətrafın sarğıdan azad olan nahiyəsində hərəkətlər icra edilməlidir. Sağlam ətrafda (əgər mümkündürsə travmalı ətrafda) bud oynağı, diz oynağı nahiyəsindən bükücü və açıcı hərəkətlər, topuq nahiyəsində dairəvi, önə va arxaya doğru hərəkətlər icra edilməlidir.

Budu uzaqlaşdıran, içəri hərlədən əzələlərdə gərginlik yaratmaq məqsədilə uyğun istiqamətlər hərəkətlər icra olunur.

Ayaq barmaqlarına önə-arxaya, bükücü və açıcı hərəkətlər verilməlidir.

1. Immobilizasiyadan sonrakı dövrdə xəstəyə tez-tez olaraq vertikal vəziyyət vermək lazımdır.
Xəstə yavaş-yavaş və kiçik sahədə yeridilməlidir.

Sağlam ətrafda bükücü və açıcı hərəkətlər davam etdirilməli, əzələlərin tonusunu artırmaq üçün masajdan istifadə olunmalıdır.

1. Bərpa dövrü – bu dövrədə yara tam sağaldığından xəstəyə aktiv hərəkətlər verilir. Xəstə sərbəst gəzməlidi və yürüş məsafəsi artırılmaıdır.

Tədricən sürət artırılmalı və müalicənin son mərhələlərində xəstəyə qaçış gimnastikası verilməlidir.

Travma almış ətrafın güclənməsi üçün xəstəyə tullanma, atlanma, hoppanma tapşırıqları verilir.

Son olaraq xəstə ümumi gimnastik kompleks hərəkətlərini – yuxarı ətrafın bükücü, açıcı, dairəvi hərəkətləri, onurğa sütunun önə, arxaya, yanlara əyilməsi, çiyin qurşağının dairəvi hərəkətləri, oturub-qalxma hərəkətləri və s. icra etməlidir.

Aşağı ətraflar reabilitasiyası
Fizikoterapiyada ultrasəs

Fizioterapiyada ultrasəsdən istifadə

Ultrasəs yalnız hamiləlik zamanı deyil, həm də bir çox tibbi prosedurlar üçün istifadə edilən görüntüləmə üsuludur. Diaqnostik ultrasəs və hamiləlik görüntüləməsindən başqa, ultrasəs fiziki terapiyası

Limfa drenajı nədir? Faydaları

Limfa drenajı nədir? Faydaları

Limfa Drenajı qan dövranı sistemi kimi mayenin hərəkətliliyini təmin edən, lakin ürək kimi mərkəzi nasosu olmayan limfa drenaj sistemidir. Limfatik Drenaj sisteminin sağlam işləməsi sayəsində insan

Miostimulyasiya

Miostimulyasiya ilə əzələ gücünüzü artırın

EMS (Elektro- Miostimulyasiya) məşqi, elektrik stimullaşdırılması vasitəsilə əzələləri işləyən bir məşq formasıdır. Bu məşq texnikası əzələlərin daha effektiv işləməsinə imkan verir və əzələ gücünü artırmağa

Zərbə-dalğa terapiyası

Zərbə-dalğa terapiyası

Zərbə-Dalğa Terapiyası müvafiq nahiyədə qan axını gücləndirir və bu nahiyənin aktivliyini artıraraq sağalma prosesinin sürətlənməsinə töhfə verir. Ümumiyyətlə ortopedik pozğunluqlar üçün istifadə edilən Zərbə Dalğası

Evdə Qulluq və Sağlamlıq Xidmətləri

Evdə Baxım və Sağlamlıq Xidmətləri

Evdə Baxım və Sağlamlıq Xidmətləri ilə müalicəsini evdə davam etdirmək istəyən xəstələrə, doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonrakı dəstəyə ehtiyacı olan analara, yaşlılar və qayğıya ehtiyacı

Parkinson Reabilitasiyası

Parkinson Reabilitasiyası nədir?

Parkinson xəstəliyi beyin hüceyrələrinin itirilməsi ilə irəliləyən bir beyin xəstəliyidir. Bu, 65 və yuxarı yaşda olan insanların 1-2%-də baş verən mütərəqqi nevroloji xəstəlikdir. Xəstələrin təxminən

Fizioterapiya xidmətlərində fərdi yanaşma

Fizioterapiya xidmətlərində fərdi yanaşma

Reabilitasiya prosesinin ümumi məqsədi ən yüksək həyat keyfiyyəti ilə mümkün qədər müstəqil yaşamaqdır. Fizioterapiyanın əsas məqsədi ilk növbədə xəstənin əvvəlki funksiyasını bərpa etmək və ya

Artroskopiya nədir və necə aparılır?

Artroskopiya nədir və necə aparılır?

Artroskopiya sözü oynağın içərisinə baxmaq deməkdir. Fiberoptik cihazlar (kamera və işıq sistemləri) vasitəsilə oynaqların daxili hissəsi vizual olaraq yoxlanılır. Bu sayədə oynaqdaxili toxumalarda olan xəstəliklər

Reabilitasiyanın növləri

Reabilitasiya növləri

Reabilitasiya insanın sağlamlığını, funksionallığını və ya həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən bir sıra müalicə və prosesləri əhatə edən bir termindir. Reabilitasiya ümumiyyətlə xəstəlik, zədə və ya

Evdə Fizioterapiya Xidməti

Evdə Fizioterapiya Xidmətinə nələr daxildir?

Evdə fizioterapiya xidməti nevroloji xəstəliklər, kəskin və xroniki ortopedik pozğunluqlar və uşaq xəstəlikləri üçün fizioterapevtlər tərəfindən ev şəraitində xəstələrə həkimlər tərəfindən uyğun hesab edilən müalicənin

Evdə oksigen avadanlıqları

Evdə oksigen avadanlıqlarına ehtiyacınız var?

Oksigen balonu həkimlərin qanında oksigen səviyyəsi aşağı olan xəstələrə tövsiyə etdiyi müalicə üsullarından biridir. Evdə tibbi xidmət zamanı Oksigen terapiyası həkimin təyin etdiyi tezlikdə və

Evdə Sağlamlıq Baxımının faydaları

Evdə Tibbi Xidmətin faydaları

Evdə tibbi xidmət – xəstəlik, zədə və ya tibbi vəziyyəti müalicə etmək və ya idarə etmək məqsədilə tibb bacıları, terapevtlər və köməkçilər də daxil olmaqla

Demansın müalicəsi

Demansın müalicəsi

Demans sözü latınca ağıl mənasını verən mens sözündən götürülüb. Demans ağlın itirilməsi deməkdir. Ancaq demanslar, xüsusən də Alzheimer demensiyası birdən-birə baş vermir, simptomlar tədricən görünür

Niyə bu qədər yorğunuq?

Niyə bu qədər yorğunuq?

Yorğunluğun həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi şübhəsizdir. Bir tərəfdən həyatın sürətlənməsi, mürəkkəb münasibətlər və həyat tərzi dəyişiklikləri, getdikcə artan stress, yuxusuzluq, qida çatışmazlığı, hərəkətsizlik səbəbindən bədənimizin

evdə serum xidməti

Serum nədir və niyə tətbiq olunur?

Bəzi hallarda insan xəstəliyi səbəbindən xəstəxanada vaxt keçirmək istəməyə bilər və ya bu barədə tərəddüd edə bilər. Bu tərəddüd və narahatçılıq evdə serum xidmətinin seçimində

Tomatis metodu

Tomatis metodu nədir, necə işləyir?

Tomatis Metodu beyni effektiv və təbii şəkildə stimullaşdırır. Bu, tibbi müalicə və klassik terapevtik üsulların istifadəsi zamanı əlavə bir vasitədir. Tomatis metodu çərçivəsində tətbiq edilən

Loqoped

Loqoped problemləri

Doğru və gözəl nitq insanın hərtərəfli inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Müxtəlif səbəblərdən meydana çıxan hər hansı bir nitq qüsuru zamanla fəaliyyət, davranış

Polifenol nədir

Polifenol nədir?

Polifenollar hər molekulda birdən çox fenol qrupu olan birləşmələrdir. Polifenollara bitkilərdə rast gəlinir. Antioksidant xüsusiyyətlərinə görə insan sağlamlığına mümkün faydaları var. Antioksidant polifenolların oksidləşdirici stressi

ONLİNE QƏBULA YAZIL

Mərkəzimizə gəlmədən əvvəl, online qəbula yazılmanız tövsiyyə olunur.

24/7/365

İlin istənilən günü və saatı Sizə xidmət etməkdən məmnunuq.

PEŞƏKAR PERSONAL

Təcrübəli və peşəkar personalımıza etibar edə bilərsiniz.