Menu

Bakı Bərpa Mərkəzi

header photo

Məqalə(lər) : "Xəstəliklər"

Bel

Bel ağrıları ən çox rast gəlinən şikayətlərdən biridir. Dünya əhalisinin 80%-i həyatlarında bir dəfə də olsun bel ağrılarından əziyyət çəkir. Bel …

Ətraflı

Boyun

Boyun ağrıları son illərdə müasir cəmiyyətin əsas problemlərindən biri olmuşdur. Boynumuz beyni və 5 duyğu orqanlarımızı özündə saxlayan kəlləmizi…

Ətraflı

Çiyin

Bazu oynağı orqanizmin ən hərəkətli və bir çox istiqamətə hərəkət imkanları olan oynaqlardan biridir. Çiyin ağrısı ortopediyada bel və diz oynağı …

Ətraflı

Oynaq

Artralgiya oynağın istənilən xəstəliyi nəticəsində inkişaf edən oynaq ağrılarıdır. Daha çox xəstəlik çanaq-bud, diz, çiyin və dirsək oynaqlarında …

Ətraflı

Skolioz

Birinci dərəcəli ailə üzvlərində skolioz xəstəliyinin olması uşaqlarda da xəstəliyin görülmə riskini artırmaqdadır. Bu səbəblə, birinci dərəcə yax…

Ətraflı

Diz Ağrıları

Hərəkət sistemimizdəki ən əhəmiyyətli oynaqlarda biri diz oynağımızdır. Üç dənə sümüyün birləşməsindən ibarət olan diz oynağı bir tərəfdən ayaqda …

Ətraflı

Ayaq Ağrıları

Ayaqda ağrılar müxtəlif xəstəliklərin əlaməti kimi özünü büruzə verə bilər.

Ağrılar əzələ, damar, oynaq və nevroloji xəstəliklə…

Ətraflı

Boyun Ağrıları

Boyun ağrısı nədir?

Boyun ağrıları son illərdə müasir cəmiyyətin əsas problemlərindən biri olmuşdur. Boynumuz beyni və 5 duyğu orqanlarımız…

Ətraflı

Bel Ağrıları

Beldə ağrı - insanlarda, xüsusən də yaşlı nəsildə tez-tez rast gəlinən əlamət.

Hesablamalar göstərir ki, hər dörd insandan biri b…

Ətraflı

Serebral İflic

Uşaq serebral iflici, adətən erkən uşaq yaşlarında başlayan və hərəki pozğunluqlarla - iflic, əzələ zəifliyi, hərəkət koordinasiyasının pozulması …

Ətraflı

Fəqərəarası Disk Yırtıqları

Disk yırtığı nədir - Bu, deformasiyaya uğramış diskin fəqərə arasındakı yerdəyişməsidir. Ən çox 20-50 yaşarası insanlarda rast gəlinir və əmə…

Ətraflı

Displaziya Xəstəliyi

Bud-çanaq displaziyası - yeni doğulmuş körpənin bud sümüyünün əyri yerləşməsi deməkdir.

Əsasən bu problem qız uşaqlarında rast g…

Ətraflı

Lordoz Xəstəliyi

Lordoz Onurğa sütununun Deformasiyası nəticəsində yaranır. Onurğa boyun, kürək və bel hissəsində başın ağırlığını dəstəkləmək və şok zərbələrini ə…

Ətraflı

Kifoz Xəstəliyi

Kifoz insanın onurğasında baş verən qeyri-normal əyriliklərdən biri - onurğanın döş nahiyəsindən önə doğru əyilməsi. Kifozun əlamətləri: Donqar du…

Ətraflı

Skolioz Xəstəliyi

Skolioz - onurğa sütununun əyriliyidir. Skolioz xəstəliyi xüsusən gənc və yeniyetmə yaşlarında özünü daha qabarıq büruzə verdiyindən bəzən insanla…

Ətraflı

Şmorl yırtığı

Şmorl yırtığı - fəqərəarası diskdən qığırdaq toxumasının fəqərə cisminə doğru keçməsidir. Şmorl yırtığı ən çox ağır kifozlarda - dongarlıqda müşah…

Ətraflı

16 Məqalə(lər)