Menu

Bakı Bərpa Mərkəzi

header photo

Elektroforez

Elektroforez - müalicəvi maddələrin eletrik sahəsi təsirində nelektrodların üzərindən dəri (terapiya, nevrologiya, travmatologiyavə s.) və ya selikliqişalardan (stomatologiya, qulaqburunboğaz, ginekologiyavə s.) sorularaq fizioloji və patoloji proseslere bir basha təsiredir. Elektrik sahəsi eyni zamanda sinir reflector və humoral təsir göstərir.

Go Back

Şərh yaz