Menu

Bakı Bərpa Mərkəzi

header photo

Bobat terapiyası

Bobat terapiyası, əzələ spastikasını aradan qaldırılmasına yönəldilmiş manual terapiya metodudur. Bobat terapiyasını aparmaq üçün xüsusi təchiz olunmuş Bobat stolundan (Bobath Table) istifadə olunur. Bu metoddan nevroloji və travmatoloji pozuntularda geniş istifadə olunur. Voyta terapiyası, mərkəzi sinir sisteminin pozuntuları zamanı hərəki funksiyaların məhdudiyyətini uğurla aradan qaldırır. Manual terapiyanın xüsusi növü olan Vojta terapiyası nevroloji, ortopedik və cərrahi patologiyalarda geniş tətbiq edilir.

Go Back

Şərh yaz