Menu

Bakı Bərpa Mərkəzi

header photo

Aşağı ətraflar reabilitasiyası

Sümük - oynaq xəstəlikləri, travmalar, əməliyyatlar və digər səbəblərdən aşağı ətraflarda (bud, baldır, topuq, daban, pəncə və ayaq barmaqlarındə) yaranan deformasiya və funksiya pozunutuları fizioterapevtik reabilitasiya ilə aradan qaldırıla bilər. Aşağı ətrafların reabilitasiyasında mexanoterapiya, müalicəvi idman terapiyası, aktiv və passsiv terapiya, hidroterapiya, termoterapiya, elektroterapiya, maqnit terapiyası və lazer terapiyasından və yaxud bunların kombinasiyasından istifadə olunur.

Go Back

Şərh yaz